San Marino - custom bestillingssystem

Kunde har flere restauranter og har et system hvor de betalte x-prosent av omsetningen for bruk at dette systemet. Kunde ønsket og utvikle et eget system slik at de ikke trengte og betale dette gebyret.

Vi utviklet et eget software bestillingssystem med nettside, bestillingsmottak koblet mot printer. Investeringen tok 2 måneder for kunden å hente inn igjen sin investering for utvikling av systemet.

 

post@netmark.no+47 928 45 217