fbpx

Stategiske analyser

Hva sier dataene, og brukes de på riktig måte?

I dag lagres store mengder data om kunder, salg, tilbakemeldinger med mer. Riktig analysert kan disse dataene gi deg viktig informasjon om hvilke grep du bør ta. En digital analyse av virksomheten er nødvendig for å avgjøre din digitale strategi, slik at du setter inn ressursene der de har størst effekt.

Analyse og innsikt

For å kunne påvirke og engasjere, begynner vi med å forstå. Vi samler verdifull kunnskap som danner grunnlaget for alt vi gjør. Fra trender og konkurrenter - til atferd og behov.

Strategi

En sterk og langsiktig strategi hjelper deg å lykkes i en verden i stadig endring. Vi styrker merkevaren, engasjerer målgruppen, øker lojaliteten, skaper etterspørsel og utnytter muligheter som ikke er tatt i bruk.

Medieplanlegging og optimalisering

Strategisk medieplanlegging handler om hvordan budskap bør distribueres på tvers av kanaler for å skape ønskede effekter. Med optimalisering sørger vi for at du får best mulig effekt i forhold til investeringen – eller lavest mulig investering til en ønsket effekt.

Vi bruker analyse og testing for å sikre de riktige resultatene og investere mediebudsjettet på den beste måten. Ett eksempel på dette er A/B-testing som kort fortalt handler om å sammenlikne to ulike varianter for å se hvilken som gir best effekt. Ved å gjøre en lang rekke slike sammenlikninger finner vi de mest effektive tiltakene for deg.

Evaluering og måling

Digital markedsføring handler blant annet om å jevnlig evaluere og måle resultater. Derfor er ingen strategier hugget i stein; det som fungerte bra for to måneder siden trenger ikke fungere bra i dag. I så fall vil vi raskt registrere synkende effekt og justere og optimalisere fremtidige kampanjer.

© 2021 NETBOOSTER – ALL RIGHTS RESERVED.
Til toppen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram