Digital markedsføring

Digital markedsføring er den viktigste kanalen for markedsføring

Digital markedsføring handler om godt innhold og kontroll på målgrupper og budskap. Men det handler også om å måle effekten av markedsføringen, forsterke gode kanaler og metoder og justere det som ikke virker. Slik vet du at de ressursene du bruker til markedsføring faktisk gir effekt! Med digital markedsføring når du kundene der de er til stede. Nettsider, blogger, Google, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, dette er kanskje noen av de viktigste kanalene vi har i dag. Hvilke kanaler som er mest effektive for deg, avhenger av dine målgrupper.

Gjør det du er best på, og la oss gjøre det vi er best på

Digital markedsføring er svært komplekst, og de avanserte systemene og verktøyene vi bruker er i kontinuerlig utvikling. Dette gjør at det kan oppleves vanskelig for mange å både drive egen bedrift samtidig som man skal legge nok tid i god markedsføring. Det gjør at mange bedrifter sliter med å utnytte potensialet. Vi tilbyr derfor en komplett løsning hvor vi tar hånd om bedriftens digitale markedsføringskanaler fra A til Å.

  • Vi oppdaterer og vedlikeholder bedriftens nettsider fortløpende.
  • Vi lager kampanjer på Google, sosiale medier eller andre partnerløsninger.
  • Vi produserer blogger/nyhetsbrev og publiserer på nettsiden og i sosiale kanaler som Facebook, Instagram og Linkedin.
  • Vi måler trafikken på kanalene, evaluerer resultatene og justerer etter behov.
post@netmark.no+47 928 45 217